_egevang_
 

eksamensbeviser / formidling af forståelse og sammenhæng, DJH